Vill du göra skillnad för ett barn eller en vuxen?

LÄS MER

Du kan göra skillnad! 

Det finns barn, ungdomar och vuxna i Rättviks kommun som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag. Det finns flera olika typer av uppdrag som kräver olika stor insats. Här kan du göra en intresseanmälan om du vill veta mer om att bli kontaktperson, familjehem, jourhem, kontaktfamilj och stödfamilj i Rättviks kommun.

Familjehem 
Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet bor oftast hos dig en längre tid. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. 

Jourhem
Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. 

Kontaktfamilj 
Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. 

Kontaktperson 
Som kontaktperson träffar du personen regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. 

Stödfamilj
Som stödfamilj tar du emot ett barn med funktionsnedsättning i ditt hem ett antal dygn i månaden. Insatsen syftar till att barnet med funktionsnedsättning för möjlighet till miljöombyte och vårdnadshavare möjlighet till avlastning. 

Avlösarservice
Med avlösarservice innebär det att du tillfälligt tar över omvårdnaden om en person med funktionsnedsättning från den anhöriga i personens egna hem. Avlösning ges som möjlighet för vårdnadshavarna att tillfälligt göra andra saker. Avlösarservice ges alltid utifrån behovet i varje enskilt fall. 

Är du intresserad av att veta mer/anmäla ditt intresse? Kontakta oss genom att fylla i e-tjänsten.

Skyddad identitet/Sekretess

Har du skyddad identitet eller håller på att ansöka om skyddad identitet hos skatteverket eller socialtjänsten ska du INTE använda e-tjänsten. Kontakta samordnaren så får du hjälp med din ansökan. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa