Medborgarnas förslagslåda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är bosatt i Rättviks kommun har möjlighet att påverka den politik som förs i kommunen. I Medborgarnas förslagslåda kan du lämna egna förslag på förändringar inom kommunens verksamhetsområden.

Förslagen skickas därefter vidare till partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Om något parti gillar ditt förslag har de möjlighet att driva frågan vidare. Du kan själv ta kontakt med partiernas representanter i kommunfullmäktige om du har frågor som rör ditt förslag.


Förslaget blir offentligt

Ditt förslag registreras i kommunens diarium, där varje medborgare har möjlighet att ta del av det.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att:

  • Begära ett registerutdrag
  • Begära information om behandling av dina uppgifter
  • Radera eller rätta uppgifter
  • Ta med dig dina uppgifter
  • Klaga till Integritetsmyndigheten (IMY
  • Begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@rattvik.se).

Rättviks kommun behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Behandling av ditt namn och din folkbokföringsadress utförs enligt artikel 6.1c (kommunallagen kapitel 5 § 23). Uppgifterna används för att kontrollera att du är folkbokförd inom Rättviks kommun.

Det är frivilligt att ange telefonnummer och e-postadress men det underlättar för både partierna och kansliet om de vill kontakta dig.

Dina uppgifter bevaras för arkivsyften. Dina personuppgifter delas inte utanför organisationen förutom vid begäran enligt offentlighetsprincipen och till ett personuppgiftsbiträde vid teknisk hantering.

Personuppgiftsansvarig

Sara Hansson
sara.hansson@rattvik.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa