Delad faktura

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad, men bor på skilda håll i samma kommun där barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg, skall båda föräldrarna vara innehavare av plats (delad plats/delad faktura).

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna ska dock inte överstiga avgiften för en plats.

OBS. Gäller ansökan fler än ett barn behöver du göra en ansökan per barn.

Skyddad identitet/Sekretess
Har du eller ditt barn skyddad identitet eller håller på att ansöka om skyddad identitet hos skatteverket eller socialtjänsten? Då ska du INTE använda e-tjänsten. Kontakta rektor på respektive enhet  så får du hjälp med din ansökan. Du hittar kontaktuppgifter på följande sida (Förskolor Rättviks kommun) eller på följande sida (Grundskolor Rättviks kommun).

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa