Kulturstöd för föreningar

LÄS MER

Bidrag till kulturverksamhet

Rättviks kommun vill underlätta för kulturföreningar att utveckla och främja det lokala kulturlivet i kommunen.

Ideella och allmännyttiga föreningar-/organisationer, som är verksamma inom kulturell verksamhet har möjlighet att få bidrag från kommunen.

För vem?

  • Bidrag kan sökas av ideella och kulturarrangerande föreningar vars huvudsakliga syfte är att verka inom t.ex.  kulturmiljövård, hantverk, dans, musik, litteratur, teater och bild och form mm.

Hur?

  • Bidraget söks via Rättviks kommuns kulturenhet/webbplats (e-tjänst) .
  • Bidraget kan sökas och beviljas för ett kalenderår i taget.
  • Uppgifterna skall vara kulturenheten tillhanda senast 1 april årligen. För sent inkommen ansökan kan innebära att bidraget minskas eller att ansökan helt avslås.

Samtycke enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter för ordförande, sekreterare, kassör och kontaktperson behandlas i Rättviks kommuns föreningsregister (FRI-system). Personuppgifterna kan komma att lämnas ut i egenskap av allmän offentlig handling. På Rättviks kommuns webbplats, www.rattvik.se, publiceras uppgifter om föreningen. Vid frågor om hur Rättviks kommun behandlar personuppgifter kontakta kommunens dataskyddsombud via kommunens växel: 0248-700 00. 

Har du skyddad identitet eller håller på att ansöka om skyddad identitet hos skatteverket eller socialtjänsten ska INTE använda e-tjänsten. Kontakta kulturenheten så får du hjälp med din ansökan om föreningsstöd.

 

Frågor om e-tjänsten

Helene Bergman
helene.bergman@rattvik.se
0248-70197

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddssamordnare
sara.hansson@rattvik.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du ska representera föreningen.
  • BankID eller Mobilt BankID.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa