Kulturstöd för föreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidrag till kulturverksamhet

Rättviks kommun vill underlätta för kulturföreningar att utveckla och främja det lokala kulturlivet i kommunen.

Ideella och allmännyttiga föreningar-/organisationer, som är verksamma inom kulturell verksamhet har möjlighet att få bidrag från kommunen.

För vem?

  • Bidrag kan sökas av ideella och kulturarrangerande föreningar vars huvudsakliga syfte är att verka inom t.ex.  kulturmiljövård, hantverk, dans, musik, litteratur, teater och bild och form mm.

Hur?

  • Bidraget söks via Rättviks kommuns kulturenhet/webbplats (e-tjänst) .
  • Bidraget kan sökas och beviljas för ett kalenderår i taget.
  • Uppgifterna skall vara kulturenheten tillhanda senast 1 april årligen. För sent inkommen ansökan kan innebära att bidraget minskas eller att ansökan helt avslås.

Samtycke enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter för ordförande, sekreterare, kassör och kontaktperson behandlas i Rättviks kommuns föreningsregister (FRI-system). Personuppgifterna kan komma att lämnas ut i egenskap av allmän offentlig handling. På Rättviks kommuns webbplats, www.rattvik.se, publiceras uppgifter om föreningen. Vid frågor om hur Rättviks kommun behandlar personuppgifter kontakta kommunens Dataskyddsombud via kommunens växel: 0248-700 00. 

Har du skyddad identitet eller håller på att ansöka om skyddad identitet hos skatteverket eller socialtjänsten ska INTE använda e-tjänsten. Kontakta kulturenheten så får du hjälp med din ansökan om föreningsstöd.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du ska representera föreningen.
  • BankID eller Mobilt BankID.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa