Danielsgårdens vistelsestipendium

LÄS MER

Danielsgårdens vistelsestipendium

Danielsgårdens vistelsestipendium kan sökas av konstnärlig yrkesutövare, till exempel bildkonstnärer, författare, tonsättare, musiker, fotograf eller skådespelare. Stipendietiden är förlagd till sommaren och varar cirka två veckor.

Som stipendiat är du själv ansvarig för ditt uppehälle samt resor till och från Danielsgården.

När du fyllt i e-tjänsten och signerat kommer den att skickas till Kulturenheten i Rättvik med uppgift om önskad vistelsetid på sommaren. När ansökningstiden passerat kommer du att bli kontaktad.

Lägg märke till att ansökningstiden för stipendiet går ut 15 mars varje år.

För övrig information vänligen kontakta Maria Kåks 070-649 83 96

Samtycke enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter för ordförande, sekreterare, kassör och kontaktperson behandlas i Rättviks kommuns föreningsregister (FRI-system). Personuppgifterna kan komma att lämnas ut i egenskap av allmän offentlig handling. På Rättviks kommuns webbplats, www.rattvik.se, publiceras uppgifter om föreningen. Vid frågor om hur Rättviks kommun behandlar personuppgifter kontakta kommunens dataskyddsombud via kommunens växel: 0248-700 00. 

Har du skyddad identitet eller håller på att ansöka om skyddad identitet hos skatteverket eller socialtjänsten ska INTE använda e-tjänsten. Kontakta kulturenheten så får du hjälp med din ansökan om föreningsstöd.

Frågor om e-tjänsten

Helene
helene.bergman@rattvik.se
0248-70197

Personuppgiftsansvarig

Sara Hansson
sara.hansson@rattvik.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är konstnärlig utövare.
  • BankID eller Mobilt BankID.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa