Samarbetssamtal intresseanmälan

LÄS MER

Även om ni föräldrar valt att separera är det viktigt för barnen att ni kan ha ett fortsatt bra gemensamt föräldraskap. Det kan vara svårt att hitta bra lösningar för barnen om man befinner sig i en konflikt. Som förälder kan man då behöva hjälp av någon utomstående för att nå fram till ett bra förhållningssätt.

På familjerätten kan vi erbjuda er föräldrar samarbetssamtal. Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av en eller två samtalsledare. Samtalen inleds med var sitt enskilt samtal. Samtalen kan ske på initiativ av en av er eller av er båda. Tingsrätten kan också i en pågående rättslig tvist ge familjerätten i uppdrag att anordna samarbetssamtal i syfte att uppnå en samförståndslösning.

Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria och de omfattas av de sekretess­regler som gäller för övrig socialtjänst. Samarbetssamtal registreras inte i socialregistret. Läs mer om samarbetssamtal här.

För att ansöka om samarbetssamtal fyller du i formuläret nedan. Du kan också komma i kontakt med familjerätten på telefon 0248 – 70 211 eller via socialtjänstens reception 0248–70 220.

Skyddad identitet/Sekretess
Har du skyddad identitet eller håller på att ansöka om skyddad identitet hos skatteverket eller socialtjänsten ska du INTE använda e-tjänsten. Kontakta familjerätten så får du hjälp med din ansökan.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa