Föreningsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Varje år fördelas stöd till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet i vår kommun. Uppgifterna skall vara trafik, ungdoms- och fritidsenheten tillhanda senast 30 april årligen.  För sent inkommen ansökan innebär att bidraget minskas eller att ansökan helt avslås. Loggar du in med BankID kan du spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.  

Registrering av förening

För att din förening ska kunna ansöka om stöd, så måste föreningen vara registrerad hos oss. 

Du registrerar din förening hos oss via vår e-tjänst. 
Föreningsregister - Rättviks kommun (rattvik.se)

Grundvillkor för att söka föreningsstöd

  • Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisationen eller av kommunen.
  • Föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år (gäller inte handikappföreningar eller pensionärsföreningar).
  • Föreningen ska bedriva sin verksamhet i och ha huvuddelen av sina medlemmar skrivna i kommunen.
  • Föreningen kan inte få föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier: - ekonomiska föreningar, vuxenföreningar, elevföreningar (gäller inte skol-IF), föreningar knutna till svenska försvaret, stödföreningar (supporterklubbar m fl).
  • Om en föreningsverksamhet bedöms av kommunen som särskilt angelägen kan föreningen erhålla stöd även om den inte helt uppfyller ovanstående villkor.

Skyddad identitet/Sekretess

Har du skyddad identitet eller håller på att ansöka om skyddad identitet hos skatteverket eller socialtjänsten ska du INTE använda e-tjänsten. Kontakta trafik, ungdoms- och fritidsenheten så får du hjälp med din ansökan.

Samtycke enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter behandlas i Rättviks kommuns föreningsregister (FRI-system). Personuppgifterna kan komma att lämnas ut i egenskap av allmän offentlig handling. Vid frågor om hur Rättvik kommun behandlar personuppgifter kontakta kommunens dataskyddsombud via kommunens växel: 0248-700 00.

Frågor om e-tjänsten

Carina Flat
carina.flath@rattvik.se
0248-70226

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
dataskyddsombud@rattvik.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Grundvillkoren i texten bredvid är uppfyllda
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa