Samordning av husrum för flyktingar från Ukraina

LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser kopplat till husrum inför en möjlig, kommande flyktingström från Ukraina.  Fyll i vilken hjälp du har att erbjuda och dina kontaktuppgifter. Sedan kontaktar vi dig om det blir aktuellt.

Det kommer inte utgå någon ersättning från kommunen eller Migrationsverket i de fall som privatpersoner eller organisationer/föreningar öppnar upp sitt hem och tar emot flyktingar.

Har du frågor, kontakta kommunens växel 0248-70 000. 

Skyddad identitet/Sekretess

Har du skyddad identitet eller håller på att ansöka om skyddad identitet hos skatteverket eller socialtjänsten ska du INTE använda e-tjänsten. Kontakta samordnaren så får du hjälp med din ansökan. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. 

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Adress

Ändamålet med behandlingen

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna kontakta digBehandlingen sker i e-tjänsteplattformen samt i de system som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Övriga upplysningar

Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på kommunens hemsida

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa