Bystugebidrag

LÄS MER

Kommunstyrelsen fattar beslut om årligt anslag för bystugebidraget. År 2023 kommer 100 000 kronor totalt att finnas tillgängligt att söka och kommer att fördelas bland de sökande bystugeföreningarna (alt annan förening som handhar bystugan).

Större ansökningar kan ges tillfälliga medel som i så fall beslutas från fall till fall av Kommunstyrelsen i Rättviks kommun.

Syftet med bidraget är att ge förutsättningar för bystugeföreningar att bevara och förbättra bystugor på landsbygden som används för möten, sammankomster, kultur- och fritidsaktiviteter. Bystugebidrag kan sökas för om-, till- och nybyggnad samt underhåll till bystugor i Rättviks kommun. Medel till drift ges inte.

Sista ansökningsdatum 30 april årligen.

Skyddad identitet/Sekretess

Har du skyddad identitet eller håller på att ansöka om skyddad identitet hos skatteverket eller socialtjänsten ska du INTE använda e-tjänsten. Kontakta familjerätten så får du hjälp med din ansökan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa