Skolval/Skolbyte

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du:

  •  ansöka om skolval/skolbyte
  • bekräfta/avböja skolvals-/skolbytesansökan
  • avstå skolvalet

Har du frågor kring skolvals-/skolbytesprocessen så skicka ett mail till barn.utbildning@rattvik.se

OBS. Har du fler barn och vill ansöka för fler än ett barn så behöver du göra en ansökan per barn.

Vi använder oss utav e-postutskick för att informera om e-tjänsteärenden, var därför vänlig att kontrollera skräppostkorgen då några av epostmeddelanden väljer att hamna där istället för i inkorgen. Tack!

Vårdnadshavare har rätt att välja vilken skola barnet ska gå i. I första hand blir barnet placerat i en skola nära hemmet. Om fritidshemsplats önskas ansöker du om det i vår andra e-tjänst Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Om ni väljer en annan skola än den som tilldelats får ni själva betala skolskjuts om det är aktuellt.

Vid undantagsfall kan ansökan även göras på pappersblankett. Kontakta barn.utbildning@rattvik.se för mer information.

Skyddad identitet/Sekretess
Har du eller ditt barn skyddad identitet eller håller på att ansöka om skyddad identitet hos skatteverket eller socialtjänsten? Då ska du INTE använda e-tjänsten. Kontakta rektor på respektive enhet  så får du hjälp med din ansökan. Du hittar kontaktuppgifter på följande sida (Grundskolor Rättviks kommun).