Folköl, tobak och e-cigaretter: Ansökan, anmälan och redovisning

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning, anmäla om försäljning av folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare samt redovisa egenkontrollprogram! 

Du kan även se ett register över försäljningsställen.