Bygglov: Ansökan

LÄS MER

Här kan du söka bygglov, anmälan enligt attefallsregler, anmälan vid inre åtgärd,  ansökan om förhandsbesked och marklov, ansöka om rivningslov, skyltlov samt beställa nybyggnadskarta.