Val av skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare har rätt att välja vilken skola barnet ska gå i. I första hand blir barnet placerat i en skola nära hemmet.

Här kan du välja vilken skola du önskar att ditt barn ska gå i. Om fritidshemsplats önskas ansöker du om det i vår andra e-tjänst Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Om ni väljer en annan skola än den som tilldelats får ni själva betala skolskjuts om det är aktuellt.

OBS. Har du fler barn och vill ansöka för fler än ett barn så behöver du göra en ansökan per barn.
 

Vid undantagsfall kan ansökan även göras på pappersblankett. Kontakta barn.utbildning@rattvik.se för mer information.

Skyddad identitet/Sekretess
Har du eller ditt barn skyddad identitet eller håller på att ansöka om skyddad identitet hos skatteverket eller socialtjänsten? Då ska du INTE använda e-tjänsten. Kontakta rektor på respektive enhet  så får du hjälp med din ansökan. Du hittar kontaktuppgifter på följande sida (Grundskolor Rättviks kommun).

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa